arrow_back
ÎnapoiAcasă
Despre Seven Hills

Seven Hills International School este o instituție particulară de învățământ care promovează servicii educaționale la cele mai înalte standarde internaționale pentru copii din toate mediile culturale, prin stimularea creativității și valorizarea potențialului fiecărui elev cu scopul formării acestora ca personalități integre și responsabile, creative și încrezătoare, hotărâte și implicate în societatea în care trăiesc.

Seven Hills International School funcționează în baza Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 9/29.08.2014, a Deciziei COBIS (Council of British International School) din 4.09.2014, a Scrisorii de aprobare Cambridge din 11.05.2015.

Valori

1
Încrederea

Fiecare persoană din școală trebuie să dovedească încredere în sine şi în cei cu care lucrează, să manifeste respect şi apreciere faţă de idei, cunoaştere şi muncă.

2
Integritatea

Fiecare persoană din școală trebuie să acționeze cu integritate în realizarea sarcinilor, în gestionarea relațiilor cu elevii, colegii, părinții, cu semenii în general.

3
Responsabilitatea

Fiecare persoană din școală trebuie să dovedească responsabilitate în ceea ce spune și face în relațiile cu elevii, colegii, părinții și persoane din afara spațiului școlii, să aibă capacitatea asumării atât a succesului cât și a eșecului.

4
Generozitatea

Fiecare persoană din școală va învăța ce este generozitatea și va manifesta această trăsătură în contextul devenirii ca personalitate implicată activ în viața comunității.

5
Respectul

Fiecare persoană din școală îi va respecta pe ceilalți, va fi respectat și va învăța respectul ca dimensiune esențială a dezvoltării caracterului.

6
Diversitatea

Fiecare persoană din școală trebuie să accepte și să respecte diversitatea culturală a membrilor comunității educaționale.

7
Creativitatea

Fiecare persoană din școală trebuie să fie preocupată de încurajarea și stimularea creativității membrilor comunității educaționale.

Principii

1

Dorința de învățare continuă  -  învățăm continuu de la colegi, de la copii, de la părinți.

2

Ascultarea activă  -  ascultăm atenți ce ni se spune, cu scopul de a înțelege corect.

3

Respectul față de autoritate, colegi și sine  -  respectăm deciziile persoanelor aflate în poziție de autoritate, solicităm lămuriri atunci când nu înțelegem și aplicăm întocmai cum ni s-a spus.

4

Abordarea colaborativă  -  colaborăm la nivelul clasei în orice problemă care îi are în vedere pe copii, părinți sau activitățile clasei/școlii.

5

Deschidere pentru schimbare  -  suntem deschiși la alte opinii, recomandări, abordări care vin din partea colegilor, conducerii, părinților, elevilor.

6

Comunicarea clară  -  comunicăm clar sarcinile și așteptările, solicităm lămuriri și ne asigurăm că interlocutorul a înțeles.

7

Dedicare pentru excelență  -  urmărim excelența în orice activitate în care suntem implicați, oricât de nesemnificativă ar părea.