Curriculum școală primară

Principii

 • Rigoare şi preocupare pentru excelență
 • Focalizarea pe siguranţa şi protecţia copiilor
 • Abordare individualizată şi cultivarea potențialului fiecărui elev
 • Accent pe dezvoltarea personală şi progresul în învăţare
 • Predare exclusiv în limba engleză
 • Valorificarea inteligenţelor multiple şi a stilurilor de învăţare
 • Ofertă variată de activităţi extracurriculare/cluburi
 • Activităţi comunitare şi voluntariat
 

Discipline fundamentale

 • Limba Engleză
 • Matematică
 • Știinţe
 • Limba Română

Discipline complementare

 • Arte și design
 • Informatică
 • Design și tehnologie
 • Limba străină
 • Geografie
 • Istorie
 • Muzică
 • Educație fizică
 • Educație religioasă