Despre Seven Hills

Seven Hills International School este o instituție particulară de învățământ care promovează servicii educaționale la cele mai înalte standarde internaționale pentru copii din toate mediile culturale, prin stimularea creativității și valorizarea potențialului fiecărui elev cu scopul formării acestora ca personalități integre și responsabile, creative și încrezătoare, hotărâte și implicate în societatea în care trăiesc.

Seven Hills International School funcționează în baza Hotărârii Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 9/29.08.2014, a Deciziei COBIS (Council of British International School) din 4.09.2014, a Scrisorii de aprobare Cambridge din 11.05.2015.


Valori

 • 1Încrederea

  Fiecare persoană din școală trebuie să dovedească încredere în sine şi în cei cu care lucrează, să manifeste respect şi apreciere faţă de idei, cunoaştere şi muncă.

 • 2Integritatea

  Fiecare persoană din școală trebuie să acționeze cu integritate în realizarea sarcinilor, în gestionarea relațiilor cu elevii, colegii, părinții, cu semenii în general.

 • 3Responsabilitatea

  Fiecare persoană din școală trebuie să dovedească responsabilitate în ceea ce spune și face în relațiile cu elevii, colegii, părinții și persoane din afara spațiului școlii, să aibă capacitatea asumării atât a succesului cât și a eșecului.

 • 4Generozitatea

  Fiecare persoană din școală va învăța ce este generozitatea și va manifesta această trăsătură în contextul devenirii ca personalitate implicată activ în viața comunității.

 • 5Respectul

  Fiecare persoană din școală îi va respecta pe ceilalți, va fi respectat și va învăța respectul ca dimensiune esențială a dezvoltării caracterului.

 • 6Diversitatea

  Fiecare persoană din școală trebuie să accepte și să respecte diversitatea culturală a membrilor comunității educaționale.

 • 7Creativitatea

  Fiecare persoană din școală trebuie să fie preocupată de încurajarea și stimularea creativității membrilor comunității educaționale.

 •  

Principii

 • 1 Dorința de învățare continuă – învățăm continuu de la colegi, de la copii, de la părinți.

 • 2 Ascultarea activă – ascultăm atenți ce ni se spune, cu scopul de a înțelege corect.

 • 3 Respectul față de autoritate, colegi și sine – respectăm deciziile persoanelor aflate în poziție de autoritate, solicităm lămuriri atunci când nu înțelegem și aplicăm întocmai cum ni s-a spus.

 • 4 Abordarea colaborativă – colaborăm la nivelul clasei în orice problemă care îi are în vedere pe copii, părinți sau activitățile clasei/școlii.

 • 5 Deschidere pentru schimbare – suntem deschiși la alte opinii, recomandări, abordări care vin din partea colegilor, conducerii, părinților, elevilor.

 • 6 Comunicarea clară – comunicăm clar sarcinile și așteptările, solicităm lămuriri și ne asigurăm că interlocutorul a înțeles.

 • 7 Dedicare pentru excelență – urmărim excelența în orice activitate în care suntem implicați, oricât de nesemnificativă ar părea.

Seven Hills International School este comunitatea educațională prietenoasă în care fiecare copil este abordat cu dragoste și respect pentru a-l ajuta să se dezvolte în domeniul academic, emoțional, fizic și relațional, astfel încât el să fie împlinit în viața personală și activ implicat în societatea în care trăiește,  este comunitatea educațională de profesioniști în care fiecare cadru didactic își poate pune în valoare cunoștințele, creativitatea și spiritul inovativ cu scopul de a contribui la formarea și dezvoltarea copiilor și a celorlalți membri ai școlii,  este comunitatea educațională unită în care părinții doresc să-și aducă copiii pentru mediul academic elevat, pentru siguranța și protecția oferită copiilor, pentru frumusețea relațiilor care există între toți actorii și beneficiarii serviciilor noastre, este comunitatea educațională model care oferă exemple de bună practică în procesul de predare și învățare, modele de leadership și relaționare pentru personalul propriu, pentru elevi și părinți, pentru celelalte școli din țară și din lume.