Parents Teachers Friends

Scopul PTF este de a oferi o structură prin care părinții / tutorii copiilor care frecventează Seven Hills International School și profesorii pot lucra împreună pentru cea mai bună educație și pentru bunăstarea copiilor lor.

Obiectivele PTF:

 • Să reprezinte punctele de vedere ale părinților în deciziile luate pentru elevi.
 • Să dezvolte parteneriate între organismele școlare.
 • Să lucreze ca o echipă și să aibă un plan anual.
 • Să stabilească un forum prin intermediul părinților care pot comunica opiniile și preocupările lor cu privire la școală, pentru a identifica probleme și, eventual, a lucra spre găsirea unei soluții.
 • Să stabilească un forum prin care părinții și profesorii pot face schimb de informații și de cercetare în domeniul educației / bunăstarea copiilor.
 • Să sprijine părinții, cadrele didactice și elevii pentru a se asigura că toți copiii sunt tratați în conformitate cu etica școlii.
 • Să aleagă un Comitet și Sub-comitete, de exemplu, Comitetul de strângere de fonduri, Comitetul de Etică etc.
 • Să asigure participarea egală a tuturor părinților în activitățile școlare.
 • Să acceseze orice cursuri de formare disponibile pentru părinți și personalul școlii din alte surse.
 • Să ajute la îndeplinirea planului de activități și de întrajutorare pentru anul în curs, în consultare cu directorul de școală, cu echipa de management și să desfășoare activități care implică părinții și copiii.
 • Să ajute la strângerea de fonduri pentru școală și PTF, în consultare cu directorul de scoală și echipa de management.
 • Să păstreze părinții informați cu privire la activitățile planificate pentru școală.
 • Să influențeze elaborarea politicilor la nivel național / internațional odată afiliat la Consiliul Părinților Național / Internațional.
 • Să promoveze școala în comunitate și să o prezinte altor părinți.